Detalj fra Solskulpturen

Et av prosjektene jeg jobber med nå er renovering av Solskulpturen ved Hadsel Kirke.

Solskulpturen, Planetstien ved Lekang